nav-left cat-right
cat-right

DSS – Dopravně skladovací středisko

Dne 9.2.2014 se konalo první veřejné setkání občanů Satalic, kde jsme diskutovali názory na plánovanou výstavbu Dopravně skladovacího střediska (dále DSS) v Satalicích. Vycházeli jsme z oznámení EIA o záměru firmy IPODEC vybudovat v Satalicích třídírnu odpadu. Tento dokument i s přílohami je k dispozici na

Oznámení EIA je též zde:

Reference na firmu IPODEC lze nalézt zde:

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.