nav-left cat-right
cat-right

Vyjádření námitek Spolku ke změně stavby před jejím dokončením „Novostavba polyfunkčního objektu“

Dne 5. 8. 2015 jsme předali na stavební odbor ve Kbelích námitky spolku ohledně změny stavby před dokončením „Novostavba polyfunkčního objektu“.

Zde si mátemožnost stáhnout plné znění odpovědi v PDF

Na žádosti se tvrdí, že stavba má být umístěna na dvou parcelách 641/126 (1430m2) a 641/128 (500m2). Finta, která se dřív používala (a asi stále používá), je v tom, že regulativ platí pro celou plochu SV-C, tj. pro celých 13.300m2. Jinými slovy, celkový součet parametrů všech staveb umístěných na všech parcelních číslech tohoto SV-C nesmí překročit celkový limit, ale jednotlivě stavby limit překračovat mohly, pokud to zase jiná stavba, zde umístěná kompenzovala tím, že byla menší. Stavební úřad by ale měl chránit všechny vlastníky pozemků na příslušné funkční ploše a nepovolit čerpat jednomu sousedovi kapacitu druhého. Pokud se ale jedná o více parcel jednoho vlastníka, je to už složitější, pokud jediný vlastník chce celý limit všech svých parcelních čísel investovat  do jedné stavby a tvrdí, že „nikdy už nebude nic dalšího zde stavět“. To bude nejspíš i tento případ, protože z plánu, který je přiložen, vyplývá, že stavba je umístěna pouze na č. parc. 641/126 a parc. 641/128 je použita pouze proto, aby se mohl limit výstavby na parc 641/126 překročit. V praxi se pak stává to, že ta „vycucaná“ parcela se prodá a nový vlastník požaduje též stavět a potom se diví jak on, tak stavební úřad, když mu má vysvětlit, že „jeho“ limit už využil soused. Případně se rovnou stávající vlastník v blízké budoucnosti dožaduje možnosti tuto volnou parcelu zastavět …

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.