nav-left cat-right
cat-right

Úvahy k letáku od firmy IPODEC

Úvahy k letáku od firmy IPODEC

Dostal jsem leták firmy IPODEC, který má podobu dopisu obyvatelům Satalic. Leták má vyznívat tak, aby rozptýlil obavy obyvatel ze záměrů firmy Ipodec. Bohužel mé obavy jen zesílily.

Proč přišel leták nyní, těsně před volbami a konáním „Satalického referenda“? Společnost Ipodec připravovala záměr vybudovat Dopravně skladovací středisko už před rokem. Výrazný odpor obyvatel proti záměru vybudovat DSS je společnosti známý již od února. Proč nám píší až nyní? Za skutečný cíl letáku považuji: dosáhnout pro IPODEC vstřícnějšího složení zastupitelstva a nízkou účast v Satalickém referendu.

Seriozní firma komunikuje s obyvateli předtím, než u nich se svými záměry narazí

Studie vybudování DSS je v letáku označena za chybně zpracovanou a firma se za ni omlouvá. Záměr na vytvoření DSS byl připravován řadu měsíců a předcházely mu značné investice – jen na pořízení nemovitostí ve výši 46,5 milionu. Pokud by takto významné záměry firmy Marius Pedersen (většinový vlastník firmy Ipodec) byly chybně pochopeny, lidé zodpovědní selhání by podle mého názoru již nebyli ve své pozici.

Považuji záměry uvedené ve studii o DSS za skutečně zvažované. Jen díky vlně odporu obyvatel nejsou nyní realizovány. Pro připomenutí „zajímavostí“ ze studie – ve studii se počítalo s průjezdem těžké kamionové dopravy přes Satalice. Je to zřejmé z nákresu „vlečných křivek“ u příjezdu do areálu.

Mám pochybnosti k ekonomičnosti provozování sběrného dvora v hale

Společnost IPODEC je podnikatelský subjekt, jeho cílem je vydělávat.

  • Spádovou oblastí sběrného dvora jsou již jen Satalice, protože mezi Kbely a Vinoří byl v říjnu 2014 otevřen nový sběrný dvůr
  • Celkové příjmy za odpad od obyvatel je možné odhadnout kolem jednoho a půl milionu korun za rok (cca dva tisíce tun odpadu a podle podmínek smlouvy o provozování sběrného dvora)

–          Celkové náklady jsou spojené s vlastním provozováním, obsluhou sběrného dvora a s likvidací vybraného odpadu

Myslím si, že provozování sběrného dvora nebude pro firmu IPODEC zajišťovat návratnost vynaložených investic. A chápu záměry firmy jako nabídku neformální výměny: my Vám poskytneme sběrný dvůr a Vy nám na oplátku umožníte provádět ziskové aktivity, které Vás zatíží. Taková dohoda může být zajímavá například pro starostu. Negativní dopad bude jen na část obyvatel v těsné blízkosti areálu, většina bude spokojena – a možná právě o to a následný úspěch ve volbách zde jde.

Zařízení pro dotřiďování odpadů

Chápu záměr firmy IPODEC provádět dotřiďování odpadů v areálu, ale leták neuvádí, s jakou roční kapacitou zpracování počítá. Zařízení pro dotřiďování odpadů jsou nyní v Praze dvě. Obě provozují Pražské služby. Tato společnost provádí svoz tříděného odpadu i u nás v Satalicích.

  • Stávající zařízení pracují ve třísměnném provozu
  • Město Praha v plánu odpadového hospodaření počítá se zřizováním zařízení na zpracování odpadu a počítá i s dotacemi na zřízení linky na dotřiďování plastů

–          V konkurenci stávajících a případně budoucích zařízení společnost IPODEC podle mého názoru obstojí jen s podobnou účinností a hospodárností provozu tedy při co nejvyšším objemu zpracovaného odpadu a co nejdelší doba provozování

Umístění zařízení pro dotřiďování odpadů podle mého názoru nyní územní plán neumožňuje v areálu firmy IPODEC umístit.

Obsluha nákladními vozidly

Dopravní obsluha přes komunikaci R10 byla slibováno panem Vančurou panu starostovi už od února. Přesto později nákladní automobily společnosti IPODEC opakovaně projížděly Satalicemi a dokonce projížděly i přes značku zákazu vjezdu nákladních automobilů.

Firma neuvádí, kam budou z komunikace R10 nákladní vozidla jezdit dále, ale je možné očekávat, že budou jezdit z R10 přes Vysočanskou radiálu směrem na Prahu 8. Vzhledem k nákladům na kilometr jízdy nákladního automobilu vychází případný průjezd přes Satalice levněji řádově o sto korun u jedné jediné jízdy! Při uvažovaném počtu vozidel a počtu jízd za rok je pro podnikatelský subjekt ekonomicky zajímavé zařídit si povolení průjezdu zákazem vjezdu přes Satalice.

Při případném přerušení příjezdu směrem na R10 je jedinou alternativou průjezd přes Satalice. K dlouhodobému přerušení může dojít například při výstavbě pražského okruhu.

K „modernímu provozu“ patří i moderní způsob dopravy vozidly s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Tato vozidla působí nižší zátěž okolí a jejich provoz je levnější. Ve studii DSS se s pohonem automobilů na CNG nepočítalo.

Zatížení Satalic hlukem a emisemi například karcinogenních benzoapyrenů je už nyní na úrovni zákonných limitů nebo je překračuje. Záměry firmy IPODEC situaci nevylepší.

Důvěra?

Společnost Ipodec v letáku děkuje za důvěru, ale já jim nedůvěřuji. A to na základě jejich předchozích akcí, letáku před volbami i na základě informací, jak firma IPODEC přistupovala k řešení problémů, které působila obyvatelům Střížkova.

 

Načasování doručení letáku firmy IPODEC mě přimělo k sepsání této osobní reakce zveřejněné na stránkách MojeSatalice.cz. Prosím o čtenáře o zvážení účasti v referendu, abychom jako občané dali najevo, že podobné záměry není možné prosazovat bez nás.

 

Do Satalic jsme se přistěhovali před osmi lety s cílem zajistit našim dětem klidný a zdravý domov. Proto jsem se podílel na přípravě „Satalického referenda“ jako člen přípravného výboru, proto jsem členem výboru Spolku Občané Satalic za udržení životního prostředí a proto jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva.

 

Jan Velešík

jan.velesik (zavinac) seznam.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.