nav-left cat-right
cat-right

Schůze spolku 27.4.2014

V neděli 27.4. proběhla v sokolovně schůze spolku Občané Satalic za udržení životního prostředí. Zápis ze schůze, stanovy spolku, další důležité informace i přihláška pro další zájemce o členství budou v nejbližších dnech k dispozici na těchto webových stránkách. Děkujeme všem za účast i významnou...

Jednání zastupitelstva 16.4.2014

Vážení spoluobčané, možná, že někteří z Vás se domnívají, že situace kolem Sběrného dvora se uklidnila a že pan starosta se postará o náš spokojený život v Satalicích. Bohužel se zdá, že tomu tak zdaleka není a firma IPODEC se svého megalomanského záměru vůbec nevzdala. Možná máte jiný názor než já, nicméně nejhorší by bylo nechat tuto záležitost „těm ostatním“, ať se starají. Přijďte, pokud to jen bude možné, na dnešní schůzi zastupitelstva! V. Adamovský Jak starosta plní úkol zastupitelstva.pdf Proč nechceme...

Píší o nás, podporují nás…

http://www.metro.cz/130-tisic-tun-smeti-rocne-desi-satalice-vedle-domu-vyroste-tridirna-odpadu-pro-pul-prahy-gl8-/co-se-deje.aspx?c=A140415_144239_co-se-deje_jbs http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/stavba-tridirny-odpadu-a-kompostarny-v-satalicich-se-zatim-odklada–1329020 http://www.podnikatel.cz/clanky/satalice-u-prahy-biji-na-poplach-vedle-rodinnych-domu-ma-vyrust-odpadovy-byznys/ http://player.vimeo.com/video/88053540?title=0&byline=0&portrait=0 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/262386-satalicti-bojuji-proti-tridirne-odpadu-boji-se-dopravni-zateze/ http://www.epocernice.cz/vadi-vam/56-vadi1/774-odpor-proti-vybudovani-velkokapacitni-tidirny-komunalniho-odpadu-satalice.html http://sdruzeniprovinor.cz/zpravy-ze-zastupitelstva/2014-2/vznikne-v-satalicich-obri-skladka-odpadu/ http://nasecelakovice.org/clanky/nase_aktuality/investice-fy-ipodec-v-praze-9—satalicich.html Ve spolupráci se společností Ipodec by se měl v Satalicích otevřít první krytý sběrný dvůr v metropoli (str. 4) http://www.nasregion.cz/noviny/45e6d4badf14_02_Nas_Region_S.pdf Pražský Patriot (12. září 2014) Třídírna odpadu v blízkosti domů? V Satalicích bude společně s volbami probíhat referendum:...

DSS – Sběrný dvůr

Společnost IPODEC – Čisté město, a.s. usiluje v Satalicích o vybudování obří továrny na odpadky zpracovávající 130 tisíc tun odpadu ročně. V reakci na mohutnou vlnu odporu jak z MČ Satalice, tak od občanů (otevřený dopis s 900 podpisy), rozhodla společnost v únoru o stažení záměru z tzv. zjišťovacího řízení běžícího na odboru ŽP magistrátu. To ale bohužel nebude konec celé věci. IPODEC koupil v Satalicích pozemky za desítky miliónů korun, lze proto předpokládat, že stažení bude pouze dočasné. Společnost záměr nejspíše upraví a bude usilovat o znovuzahájení řízení o vlivu na životní prostředí. Bude potřeba situaci sledovat a všemi dostupnými prostředky na ni reagovat. Toho se ujme jak MČ, tak i naše Sdružení a možná i další iniciativy. Přidat by se měl každý, komu záleží na budoucnosti Satalic a hodnotách života v obci včetně vynaložených investic do bydlení. Sběrný dvůr na ul. K Cihelně v areálu patřícímu IPODECu zahájil činnost. Samotnému sběrnému dvoru by bylo těžko možné něco vytknout. Ovšem o sběrný dvůr IPODECu vůbec nejde. Ten je jen zástěrkou, taktikou, jak dostat “nohu do dveří” a vrstvit další činnosti jako je kompostárna, třídírna odpadů, drtičky a další zrůdnosti, které do intravilánu obce nepatří. Rovněž schvalování fungování Sběrného dvora doprovází řada procesních otázek. V souladu s rozhodnutím zastupitelstva MČ ze dne 12.2.2014 proto MČ Satalice podniká právní kroky směřující k vyjasnění potenciálních procesních pochybení a oprávněnosti provozování Sběrného dvora. Odpadářský průmysl je velký business s profesionálními hráči. Soupeřem v diskusích při vymezování hracího pole může proto být jen silná městská část podporovaná odhodlanými občany a jejich iniciativami. Otevřený dopis primátorovi Prahy najdete zde ipodec primátor.pdf DSS – stažení oznámení záměru PHA902 14-02-20_eia...

Otevřený dopis občanů MČ Praha Satalice proti DSS – třídírně odpadů...

Otevřený dopis občanů 2014-2-11.pdf Cílem otevřeného dopisu bylo upozornit dotčené orgány a média na nesouhlas občanů Satalic s projektem DSS.