Otevřený dopis občanů MČ Praha Satalice proti DSS – třídírně odpadů...

Otevřený dopis občanů 2014-2-11.pdf Cílem otevřeného dopisu bylo upozornit dotčené orgány a média na nesouhlas občanů Satalic s projektem DSS.