nav-left cat-right
cat-right

Satalická diskuze – poděkování

Děkujeme!

Našim hostům i moderátorovi za jejich působení ve včerejší diskusi. Díky jejich profesionálnímu přístupu byly zodpovězeny mnohé otázky, které jim organizátoři i občané položili, a debata byla proto zajímavá pro všechny, kteří vytrvali do jejího konce.

A jaké jsou nejdůležitější závěry?

Jasná podpora zúčastněných v našem úsilí PROTI rozšiřování třídírny odpadů na území Satalic! (S výjimkou dr. Payna, který preferuje cestu vyjednávání.)

Jasná podpora dokončení silničního okruhu kolem Prahy – ALE kterého?

Jako ideální řešení se jeví stavba obou, tedy tzv. vnitřního, městského, a vnějšího, tranzitního. V tuto chvíli však vedení Prahy prosazuje dostavbu současného okruhu, který je svou podstatou vnitřní, avšak bude zřejmě plnit funkce tranzitní sítě. My se přikláníme k názoru, který v debatě také zazněl, aby se nejprve vybudoval vnější, regionální – tranzitní okruh, který vyvede především kamionovou dopravu mimo obydlená území. Přesto v případě realizace současného okruhu, bude nutné se nadále zajímat o proces jeho plánování a výstavby a trvat na maximální míře protihlukových opatření, která jako samozřejmost považují všichni naši hosté, abychom zabránili zhoršení životních podmínek v naší městské části a přilehlém okolí.

Další podrobnosti o tom, jak debata probíhala, se dočtete v článku našich vinořských sousedů:

Sdružení pro Vinoř – Zprávy z bojiště

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.