nav-left cat-right
cat-right

Satalická DEBATA s kandidáty do zastupitelstva hl.m.Prahy

Milí sousedé,

rádi bychom Vás pozvali na veřejnou diskusi s kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, která se uskuteční v úterý 30. září 2014 od 18 hodin v jídelně Základní školy v Satalicích, K Cihelně 8, Praha-Satalice.

Tématem diskuse je postoj kandidujících subjektů a jejich představitelů zejména k otázkám výstavby zařízení pro nakládání s odpadem v katastru naší obce a také budování severovýchodní části silničního obchvatu Prahy. Chceme, aby budoucí zastupitelé znali náš názor na další rozvoj této části hlavního města a zároveň nám veřejně představili své záměry v příštím volebním období. Dozvíte se také, jak konkrétně bude ten který kandidát po volbách v zastupitelstvu a vedení hl. m. Prahy svůj postoj prosazovat.

Na diskusi jsme rovněž pozvali zástupce okolních městských částí (Praha 14, Vinoř, Kbely a Horní Počernice) tak, abychom mohli deklarovat naše společné postoje a umožnili i jim vyjádřit se k otázkám, které je tíží.

Každý z Vás může kandidátům položit otázky na téma:

  • zpracování odpadů v obci, resp. celková strategie pro nakládání s odpady v Praze (umístění třídíren odpadů aj.)
  • jaký bude postoj hl. m. Prahy k případnému „oprášenému“ záměru DSS
  • budoucí podoba územního plánu, tzv. Metropolitního plánu
  • severovýchodní část výstavby dálničního obchvatu Prahy – výhody, nevýhody, možnosti

Jde nám o seriózní výměnu názorů. S nabídkou na řízení debaty jsme proto oslovili zkušeného reportéra a moderátora Jakuba Železného.

Přijďte nám pomoci získat jednoznačné odpovědi na naše společné otázky od lidí, kteří budou ovlivňovat strategii rozvoje hlavního města Prahy a jejích městských částí, tedy i Satalic, po příští čtyři roky!

Rádi bychom, aby kandidáti deklarovali jasný závazek, jak budou hájit zájmy občanů Satalic a přilehlého okolí, proto očekáváme Vaši hojnou účast!

Pozvánka a přehled hostů:

Leták – Satalická debata – 30.9

Na veřejnou diskusi Vás zve

Spolek Občané Satalic za udržení životního prostředí

One Response to “Satalická DEBATA s kandidáty do zastupitelstva hl.m.Prahy”

  1. Martin Höfler napsal:

    Pokud se toto setkání opravdu uskuteční v tomto reprezentativním složení, pak by bylo dobré tomu udělat i nějakou publicitu, aby nebyla prázdná jídelna.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.