nav-left cat-right
cat-right

Reakce přípravného výboru referenda na dopis pana Fialy

Vážený pane Fialo,

děkujeme velice za Váš upřímný názor a jsme rádi, že jste se této otázce takto podrobně věnoval. Bez ohledu na to, jaké jste zaujal osobní stanovisko, je zřejmé, že téma referenda je aktuální a odborná diskuse o této problematice nakonec pomůže nám všem při ochraně našich občanských práv a životního prostředí.

Dovolte nám krátce zareagovat na Vaše poznámky:

  1. Ano, referendum zavazuje samosprávu obce a samozřejmě není závazné v rámci výkonu přenesené působnosti státní správy při správních řízení dle zákona.
  2. Ano, otázky v místním referendu jsou zformulovány šířeji a zahrnují celé území Satalic. Sběrné nádoby na komunální, případně tříděný odpad, nejsou považovány za zařízení ve smyslu příslušného zákona. Přistavení velkoobjemových kontejnerů se nepovažuje za umístění zařízení.
  3. V případě nutné všeobecné potřeby budoucího povolení na vybudování konkrétního zařízení k nakládání s odpady bude muset tato potřeba vyvolat takovou důležitost a zájem občanů, že se po prostudování všech podkladů ke konkrétnímu záměru přijdou opět svobodně vyjádřit v referendu.
  4. Ano, vše se odvíjí od zodpovědnosti, nejen politické ale hlavně lidské a osobní jednotlivých členů zastupitelstva a také lidí, kteří se rozhodli kandidovat a hájit práva ostatních občanů obce a spravovat náš společný prostor zodpovědně a moudře.
  5. Očekávané náklady na konání referenda ve výši 0,1% z rozpočtu obce jsou oproti zřejmému mandátu v této důležité otázce zanedbatelné.
  6. Referendum není všelék, ale je to jedna z dalších možností, kterou demokracie nabízí pro jednoznačné deklarování postoje obyčejných lidí k dané věci.

Závěrem, lze říci, že na základě Vaší argumentace by se obdobně dalo pohlížet na konání voleb do všech orgánů státu. Jistě by se obdobně ve všech Vašich zmíněných bodech muselo dospět k závěru, že konání voleb je drahé, ale výsledek, závazek a záruka není žádná.

 

Se sousedským pozdravem

Přípravný výbor referenda a Občané Satalic za udržení životního prostředí

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.