nav-left cat-right
cat-right

Připomínky spolku ke studii rozšíření ČOV zaslané na MHMP

Dne 21. 10. 2014 jsme za spolek odeslali připomínky k záměru rozšíření ČOV Kbely.

Fotokopii dopisu naleznete na následujícím odkazu: Vyjádření nesouhlasu k záměru rozšíření ČOV Kbely

Jako základní problémy záměru, které je nutné dořešit, jsme připomínkovali následující oblasti:

  • záměr neřeší kalové hospodářství, které bude mít zásadní vliv na šíření zápachu
  • neznáme důvod takto vysokého navýšení kapacity
  • přestože jednotkový výstup bude kvalitnější, při plánovaném zvýšení kapacity se kvalita vody ve Vinořském potoce ještě více zhorší

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.