nav-left cat-right
cat-right

P O Z V Á N K A na shromáždění členů spolku 7. 6. 2017 v 19:00 – ZŠ Satalice (školní jídelna)

P O Z V Á N K A na shromáždění členů spolku „Spolek Občané Satalic za udržení životního prostředí“

KDY: středa 7. 6. 2017 v 19:00
KDE: ZŠ Satalice (školní jídelna)

Tímto svolávám pravidelné roční shromáždění členů spolku
„Spolek Občané Satalic za udržení životního prostředí“

Program shromáždění:

  • Schválení zprávy o činnosti spolku v uplynulém roceo vývoj situace kolem IPODEC – (rozšíření, černá stavba a další)

o územní studie
o Xannatos (bývalá pila)
o čistírna odpadních vod Kbely
o obytný soubor za školkou (Rosen)
o Flaga (bezpečnost)
o granty – zeleň
o výzva senátorům proti novele stavebního zákona

  • Schválení zprávy o hospodaření s prostředky spolku
  • Schválení obsazení výkonného výboru spolku
  • Stanovení výše členských příspěvků pro příští období
  • Stanovení hlavních úkolů a cílů spolku pro příští období

Účast členů spolku důležitá, abychom byli usnášeníschopní!

Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu zúčastnit, prosím, předejte plnou moc některému jinému členovi spolku (stáhnout vzor můžete na následujícím odkazu – není nutné úřední ověření).

https://mojesatalice.cz/wp-content/uploads/2017/05/Zplnomocnění_2017-3.docx

Za Spolek:

Ing. Petr Beran
jednatel www.mojesatalice.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.