nav-left cat-right
cat-right

P O Z V Á N K A na shromáždění členů spolku 12. 6. 2019 v 19:00 – ZŠ Satalice (školní jídelna)

P O Z V Á N K A na shromáždění členů spolku „Spolek Občané Satalic za udržení životního prostředí“

KDY: středa 12. 6. 2019 v 19:00
KDE: ZŠ Satalice (školní jídelna)

Tímto svolávám pravidelné roční shromáždění členů spolku
„Spolek Občané Satalic za udržení životního prostředí“

Program shromáždění:
• Schválení zprávy o činnosti spolku v uplynulém roce
o IPODEC
o čistírna odpadních vod Kbely – Kontejnerová ČOV
o obytný soubor za školkou (Rosen)
o Flaga – informace ohledně kroků podniknutých k zajištění bezpečnosti
o areál bývalé pily – výstavba, skládka zeminy, nový projekt
o granty – péče o zeleň v Satalicích – závěrečné zprávy
o Panattoni park v Měcholupech – informace
o podněty na změnu Územního plánu – informace
• Schválení zprávy o hospodaření s prostředky spolku
• Schválení obsazení výkonného výboru spolku
• Schválení obecných principů, které bude spolek prosazovat (společně s MČ Satalice) – např. nezvyšovat míru využití území nad stanovené limity nebo neměnit nezastavitelné plochy na zastavitelné
• Schválení výše členských příspěvků pro příští období
• Diskuze k možnostem úprav stanov spolku (případné změny budou včas zaslány členům spolku k připomínkování a hlasování o změně stanov proběhne na dalším shromáždění členů spolku)
• Stanovení hlavních úkolů a cílů spolku pro příští období

Účast členů spolku důležitá, abychom byli usnášeníschopní!

Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu zúčastnit, prosím, předejte plnou moc některému jinému členovi spolku (stáhnout vzor můžete na následujícím odkazu – není nutné úřední ověření).

https://mojesatalice.cz/wp-content/uploads/2019/05/Zplnomocnění_2019.doc

Za Spolek:

Ing. Petr Beran
jednatel www.mojesatalice.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.