nav-left cat-right
cat-right

Oznámení o platbě členského příspěvku

Dnes byl odeslán email s informacemi o způsobu platby členského příspěvku následujícího znění. Pokud jste email neobdrželi, prosím, napište nám na spolek@mojesatalice.cz a obratem Vám pošleme Váš variabilní symbol platby.

 

Vážená paní / Vážený pane,

děkujeme Vám, že jste se stal/a členemSpolku Občané Satalic za udržení životního prostředí (dále jen „Spolku“).

Se členstvím ve Spolku je spojena i povinnost zaplacení členského příspěvku na daný kalendářní rok. Na shromáždění členů Spolku dne 27. 4. 2014 byla schválena výše členského příspěvku ve výši 200,- Kč.

Dle schválených stanov je termínem splatnosti členského příspěvku 31. 5. 2014. Avšak vzhledem k trvání procesních záležitostí související s obnovou činnosti Spolku, bylo na schůzi výkonného výboru dne 21. 5. 2014 rozhodnuto o posunutí tohoto termínu v letošním roce na 20. 6. 2014. Žádáme tedy o zaplacení členských příspěvků nejpozději ke dni 20. 6. 2014.

Prosíme, věnujte pozornost identifikačním údajům Vaší platby:

Částka:                   200 Kč

Číslo účtu:              2400594353 / 2010, vedený u Fio banky

Variabilní symbol:  (uveden v emailu)

Do poznámky pro příjemce uveďte prosím své jméno a příjmení

O činnosti Spolku Vás budeme informovat, ať už na stránkách www.mojesatalice.cz nebo e-mailem.

Jménem výkonného výboru Spolku děkuji za Vaši důvěru i podporu.

Ing. Petr Beran

jednatel

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.