nav-left cat-right
cat-right

DSS – Sběrný dvůr

Společnost IPODEC – Čisté město, a.s. usiluje v Satalicích o vybudování obří továrny na odpadky zpracovávající 130 tisíc tun odpadu ročně. V reakci na mohutnou vlnu odporu jak z MČ Satalice, tak od občanů (otevřený dopis s 900 podpisy), rozhodla společnost v únoru o stažení záměru z tzv. zjišťovacího řízení běžícího na odboru ŽP magistrátu.

To ale bohužel nebude konec celé věci. IPODEC koupil v Satalicích pozemky za desítky miliónů korun, lze proto předpokládat, že stažení bude pouze dočasné. Společnost záměr nejspíše upraví a bude usilovat o znovuzahájení řízení o vlivu na životní prostředí. Bude potřeba situaci sledovat a všemi dostupnými prostředky na ni reagovat. Toho se ujme jak MČ, tak i naše Sdružení a možná i další iniciativy. Přidat by se měl každý, komu záleží na budoucnosti Satalic a hodnotách života v obci včetně vynaložených investic do bydlení.

Sběrný dvůr na ul. K Cihelně v areálu patřícímu IPODECu zahájil činnost. Samotnému sběrnému dvoru by bylo těžko možné něco vytknout. Ovšem o sběrný dvůr IPODECu vůbec nejde. Ten je jen zástěrkou, taktikou, jak dostat “nohu do dveří” a vrstvit další činnosti jako je kompostárna, třídírna odpadů, drtičky a další zrůdnosti, které do intravilánu obce nepatří. Rovněž schvalování fungování Sběrného dvora doprovází řada procesních otázek. V souladu s rozhodnutím zastupitelstva MČ ze dne 12.2.2014 proto MČ Satalice podniká právní kroky směřující k vyjasnění potenciálních procesních pochybení a oprávněnosti provozování Sběrného dvora.

Odpadářský průmysl je velký business s profesionálními hráči. Soupeřem v diskusích při vymezování hracího pole může proto být jen silná městská část podporovaná odhodlanými občany a jejich iniciativami.

Otevřený dopis primátorovi Prahy najdete zde

ipodec primátor.pdf

DSS – stažení oznámení záměru PHA902

14-02-20_eia satalice.pdf

One Response to “DSS – Sběrný dvůr”

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.