nav-left cat-right
cat-right

Ke stažení

Zplnomocnění

Vyjádření nesouhlasu MČ

Dopis primátorovi

Oznámení EIA o posuzování vlivů na životní prostředí

Pohyb vozidel z a do areálu společnosti IPODEC

Stavební plán objektu

Souhlas magistrátu a provozní řád sběrného dvora

Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 420

Souhlas starosty se zahájením řízení

Kolaudační souhlas

Vyjádření dopravní komise

Vyjádření komise pro ŽP

Vyjádření geologické služby

Sběrný dvůr kapacita

Usnesení RHMP – sběrné dvory