nav-left cat-right
cat-right

Dopis pana Fialy – Proč jsem nepodepsal petici pro místní referendum

– Referendum zavazuje jen MČ Satalice, jaké stanovisko má zaujmout jako účastník ve správních řízeních (protože sama nemá kompetenci nic rozhodnout), nezavazuje však vůbec správní orgán, který při rozhodování může, ale i nemusí toto stanovisko zohlednit.

– Za nerespektování výsledků referenda není žádná sankce, je pouze „politická zodpovědnost“, tj. že ten zastupitel riskuje maximálně nezvolení v příštích volbách, případně odvolání z funkce starosty nebo místostarosty.

– Otázky v „Satalickém referendu“ považuji za špatné, protože jsou příliš všeobecné a vztahují se na celé území Satalic. Měla tam být uvedena konkrétní lokalita nebo adresa. Také „nakládání s odpady“ je termín, který se týká i výkupu druhotných surovin, stanovišť kontejnerů na tříděný odpad a podobně. V tom všem má být MČ Satalice navždy proti?

– Rozhodnutí občanů v referendu lze pak přehodnotit pouze dalším referendem, nejdříve za 24 měsíců. Problém je, že pokud se referendum nekoná současně s volbami a otázky nejsou pro občany zásadně důležité, těžko se u nás dosahuje dostatečné účasti pro platnost referenda.

– Za MČ Satalice je vyjádření ke správním řízením (nyní s výjimkou IPODECu) ze zákona v kompetenci starosty, který disponuje pravomocemi rady. Čili stanovisko Satalic v jakémkoliv správním řízení dnes nemusí být projednáno a schváleno zastupitelstvem. Pokud se toto nezmění, zavazuje referendum vlastně jen starostu. Když na minulém zasedání zastupitelstva (18.6.2014) paní Mokrá navrhla, aby tyto pravomoci (a tím i zodpovědnost) převzalo zastupitelstvo, členové výboru spolku mojesatalice.cz byli z mně nepochopitelných důvodů proti (Voborská, Sádlová) a předseda Beran se zdržel, takže usnesení neprošlo. Nyní je tedy v platnosti pouze usnesení z 16.4.2014, kterým si na sebe zastupitelstvo stáhlo pravomoci rady/starosty v rozhodování o stanoviscích ke krokům přímo společnosti IPODEC. To se však dá lehce obejít, když v tom areálu začne formálně operovat jiná společnost…

– Z výše uvedeného mi plyne, že referendum je pouze nákladnou akcí, která se snaží dát občanům Satalic pocit, že referendem mají možnost něčemu zamezit. Ve skutečnosti jediné, co mohou opravdu reálně ovlivnit, je složení nového zastupitelstva tak, aby tam byli lidé zodpovědní, znalí a se schopnostmi pracovat ve prospěch většiny občanů Satalic a ne pro svoje ego, politické ambice, či z jiných motivů…

Proto jsem se rozhodl, že svůj podpis pod petici nepřipojím.

Rád pomůžu s kroky, které neumožní provozovat „areál IPODEC“, se kterým sousedím, tak, aby zatěžoval Satalice (ale i mne jako přímého souseda) nadměrnými emisemi z provozu. Respektuji ale právo vlastníka nakládat se svým majetkem v souladu s platnými zákony a předpisy.

 

Ivo Fiala

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.