nav-left cat-right
cat-right

Pozvánka na shromáždění členů spolku – 20. 5. 2015 v 19:30 v Sokolovně...

Pozvánka na shromáždění členů spolku    KDY:              středa 20. 5. 2015 v 19:30 KDE:               Sokolovna (naproti kapličce)   Účast členů spolku nutná, abychom byli usnášeníschopní! Motto:            Satalice jsou zde zhruba 600 let a bylo by fajn, kdyby obec žila na plno i v dalších                        desetiletích a staletích. Tímto svolávám pravidelné roční shromáždění členů spolku „Spolek Občané Satalice za udržení životního prostředí“   Program shromáždění: Schválení zprávy o činnosti spolku v uplynulém roce (vývoj situace kolem IPODEC, referendum, Satalická debata, čistírna odpadních vod Kbely a další) Schválení zprávy o hospodaření s prostředky spolku Schválení změny obsazení výkonného výboru spolku Stanovení výše členských příspěvků pro příští období Stanovení hlavních úkolů a cílů spolku pro příští období   Za Spolek: Ing. Petr Beran, v. r. jednatel                                                                                                        www.mojesatalice.cz   pozvánku je možné stáhnout...

Pozvánka na Svatomartinský lampionový průvod s ohňostrojem dne 11. 11. 2016...

Milí kulturní příznivci, rádi bychom Vám poskytli další detailní informace k nadcházející akci, kterou jsme pro Vás připravili z výtěžku všech našich letošních kulturních akcí v Satalicích a hlavně z loňského Sousedského pečení. Od dnešního dne budete po Satalicích potkávat krásně barevné plakáty k akci a už nyní se můžete těšit na procházku s lampióny korunovanou Ohňostrojem. Plakátek si můžete stáhnout zde. Celá akce se skládá z několika oddělených aktivit, které s námi můžete zažít buď všechny postupně, nebo si vybrat tu část, která je Vám nejsympatičtější. Na své si mohou přijít jak rodiče s dětmi, tak i dospělí, kterým už děti odrostly. 1. První aktivita, kterou začínáme, je opékání buřtů od 16:30 do 17:30 u skautské klubovny na hřišti vedle mateřské školy U Obory. Všechny děti, které organizátorkám ukáží svůj lampion, dostanou za odměnu buřtík zdarma a mohou si ho hned u ohně opéci. 2. Od ohně, který se uhasí v 17:30 hodin, se přesuneme ke kapličce, kde přesně v 18:00 vyrazí lampiónový průvod po cyklostezce do lesoparku směrem k Radonicím. Ještě před samotným odchodem vyhlásíme tři nejhezčí lampiony a všechny děti odměníme drobnou sladkostí. Průvodem půjdeme po trase, která bude označena svitem svíček v mini lucerničkách až do parku, na plochu s velkými brankami. Tady přibližně mezi 18:30 – 19:00 hod bude odpálen ohňostroj pod dozorem našich místních dobrovolných hasičů. Upozorňujeme předem na možný hluk, hlavně pro ty, co mají své psí miláčky, kteří většinou nejsou velkými fandy ohňostroje. Následně se s průvodem vrátíme opět před kapličku, kde jsme průvod zahajovali. 3. A čeká nás už kulinářský vrchol večera – svatomartinská husa, voňavá paštika a poctivá polévka pro zahřátí. Za doprovodu dlouho očekávaného svatomartinského vína ze Znovínu Znojma. Pro ty, kteří si předem objednali své porce, bude k dispozici prostřený stůl a objednaná krmě uvnitř sokolovny. U vchodu Vás obsluha, jako ve správné restauraci, dovede k rezervovanému stolu a bude Vás čekat příjemná konzumace. Hodovat můžete přijít kdykoliv mezi 18. a 21. hodinou, a využít tak i čas, kdy budou ostatní s dětmi v průvodu. Pro ty, kteří pozapomněli, ale přesto by si rádi dali něco dobrého k jídlu a pití bude již od 18:00 do 21:00 v prostoru před sokolovnou připraveno občerstvení v párty stanech, takže o husu a další drobné občerstvení nepřijdete. Pro ty, co neholdují vínu, bude k dispozici i pivo a samozřejmě i nealkoholické nápoje. Své občerstvení či to, co už nesníte, si budete moci odnést domů v krabičce. Akce bude ukončena okolo 21. hodiny. Pokud bude nepříznivé počasí, nebude se konat jen část s opékáním buřtů od 16:30 – 17:30, ostatní části...

INFORMACE k záměru Revitalizace průmyslového areálu Satalice, oznamovatele XANNATOS a.s. v rámci probíhajícího zjišťovacího řízení...

Co se děje? Uvedená společnost oznámila záměr, který je dle zákona 100/201 Sb. Posuzován co do vlivu na životní prostředí v tzv. zjišťovacím řízení. V něm se posuzuje vliv záměru na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, na jejich vzájemné působení a souvislosti.   Co investor zvažuje, co je to za záměr? Předkladatel záměru v dokumentaci záměr specifikuje jako novostavbu dvou hal pro nerušící výrobu s administrativním a sociálním zázemím a související se skladováním. Hala A má rozměry cca 169 x 157 m hala B pak 62 x 73 m a výška je 13,4 m. Plocha hal je tedy dohromady přes 30 000 m2 a je tedy větší než plocha dvou fotbalových hřišť, všech tenisových kurtů, parkoviště a budovy Sportareálu Satalice dohromady při výšce vyšší než jako čtyřpatrová budova. Na obsluhu hal je plánováno 556 jízd automobily denně, z toho 136 jízd nákladními automobily, kdy veškerá tato doprava je plánována kolem Sportareálu Satalice (ulicí U Arborky s napojením do ulice Budovatelská). Celý předložený záměr je možno nalézt na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1022 Stažený je také po jednotlivých částech na našich stránkách: EIA – hala Xannatos Hluková studie – hala Xannatos Rozptylová studie – hala Xannatos Jaké hlavní vlivy lze očekávat? Záměr haly bude mít vliv na zvýšení hladiny hluku, emisí a prachu i dopravní zátěže v lokalitě okolo Sportareálu i v celých Satalicích. Záměr je umístěn v jeho těsné blízkosti a provoz takového záměru bude narušovat jeho rekreační a sportovní funkci i celkovou hodnotu a využitelnost. Nikdo nechce, aby jeho děti sportovaly vedle obrovské skladovací haly a chodily na trénink po chodníku vedle projíždějících kamionů. Záměr je v současném návrhu předložen tak, že porušuje platné zákony a regulaci daného území – není splněna požadovaná minimální plocha zeleně (zcela chybí), na plochách zeleně je plánována obslužná stavba a zastavěnost území je zhruba dvakrát překročena oproti limitu. Předkladatel v dokumentaci bagatelizuje dopady záměru na životní prostředí a nepředkládá variantní řešení.   Co mohu udělat? Každý má do 26/9/2016 možnost zaslat svoje vyjádření k předloženému záměru na Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí a vyjádřit tam svůj názor, obavy i předložit návrhy na alternativní řešení. Názor veřejnosti je velmi důležitý a dle zákona k němu musí být přihlíženo. Nakonec je to hlavně zdraví a životní prostředí obyvatel Satalic, kterých se předložený záměr dotkne nejvíce. Pokud chcete vyjádřit svůj nesouhlas, ale nechce se Vám zasílat názor osobně na magistrát, připravili jsme dopis a podpisové archy, které můžete podepsat, a my se již postaráme, aby byl včas na magistrát doručen. Dopis s podpisovým archem je k dispozici ve Sportareálu u trenérů...

Zápis ze shromáždění členů spolku konaného dne 15. 6. 2016...

Kopii zápisu ze shromáždění členů spolku konaného dne 15. 6. 2016 si můžete stáhnout zde

Zpráva o činnosti Spolku do června 2016

Zprávu o činnosti Spolku do června 2016, která byla schválena shromážděním členů dne 15. 6. 2016, si můžete stáhnout zde.

P O Z V Á N K A na shromáždění členů spolku „Spolek Občané Satalice za udržení životního prostředí“ konané dne 15.6.2016 od 19:00 v jídelně ZŠ Satalice...

Pozvánku si můžete stáhnout na následujícím odkazu: Pozvánka na shromáždění členů 2016 (PDF)