nav-left cat-right
cat-right

Pozvánka na shromáždění členů spolku – 20. 5. 2015 v 19:30 v Sokolovně...

Pozvánka na shromáždění členů spolku    KDY:              středa 20. 5. 2015 v 19:30 KDE:               Sokolovna (naproti kapličce)   Účast členů spolku nutná, abychom byli usnášeníschopní! Motto:            Satalice jsou zde zhruba 600 let a bylo by fajn, kdyby obec žila na plno i v dalších                        desetiletích a staletích. Tímto svolávám pravidelné roční shromáždění členů spolku „Spolek Občané Satalice za udržení životního prostředí“   Program shromáždění: Schválení zprávy o činnosti spolku v uplynulém roce (vývoj situace kolem IPODEC, referendum, Satalická debata, čistírna odpadních vod Kbely a další) Schválení zprávy o hospodaření s prostředky spolku Schválení změny obsazení výkonného výboru spolku Stanovení výše členských příspěvků pro příští období Stanovení hlavních úkolů a cílů spolku pro příští období   Za Spolek: Ing. Petr Beran, v. r. jednatel                                                                                                        www.mojesatalice.cz   pozvánku je možné stáhnout...

Zápis ze shromáždění členů spolku konaného dne 15. 6. 2016...

Kopii zápisu ze shromáždění členů spolku konaného dne 15. 6. 2016 si můžete stáhnout zde

Zpráva o činnosti Spolku do června 2016

Zprávu o činnosti Spolku do června 2016, která byla schválena shromážděním členů dne 15. 6. 2016, si můžete stáhnout zde.

P O Z V Á N K A na shromáždění členů spolku „Spolek Občané Satalice za udržení životního prostředí“ konané dne 15.6.2016 od 19:00 v jídelně ZŠ Satalice...

Pozvánku si můžete stáhnout na následujícím odkazu: Pozvánka na shromáždění členů 2016 (PDF)

Pozvánka na tradiční Čarodějnice v sobotu 30. dubna 2016 od 17:00 na skautském hřišti u MŠ...

Zveme všechny satalické sousedy a spřízněné duše na tradiční Čarodějnice. Veškeré informace o programu najdete na přiloženém plakátu. Těšíme se na Vás! MČ Satalice, Kulturní komise, Amazonky, SDH a další dobrovolníci z řad dětí a rodičů

Akce Čtení pomáhá 22.4 16-18 hodin, nová přístavba MŠ U Obory...

Již tento pátek proběhne v nové přístavbě MŠ akce pro malé i velké Čtení pomáhá. Čeká nás představení knih o Praze od autorky Jany Bačové Kroftové, dozvíme se informace ze zákulisí projektu Čtení pomáhá. Pro děti bude připravena výtvarná dílnička a možnost zazpívat si s kytarou. Po celou dobu akce bude otevřena místní knihovna s možností stát se jejím novým čtenářem! Jste srdečně zváni. Plakátek s bližšími informacemi ke stažení...